De oprichter van ons bedrijf de heer J.Th. Daanen heeft tot 1958, het jaar waarin het met zijn gezin aan de wal kwam te wonen, altijd zelf gevaren. Om in de levensbehoefte te voorzien werd een schipperscafé overgenomen. Tegelijkertijd begon hij als bemiddelaar op te treden bij het tot stand komen van z.g. “sleepovereenkomsten” hetgeen wil zeggen, dat als een schipper van een sleepschip (motorschepen waren er toen nog niet zoveel als nu) versleept wilde worden van plaats A naar plaats B, hij zich bij hem meldde en hij dan op zoek ging naar een sleepboot om dit karwei te klaren. Aangezien het café een plaats was waar deze partijen regelmatig aanwezig waren, was dit een ideale combinatie. Zo heeft hij in de loop van de jaren een netwerk opgebouwd waarin hij de bemiddelende functie vervulde. Ook het bevrachten (zorgen dat schepen lading krijgen) verliep in feite op dezelfde manier en er werd zo ook een netwerk opgebouwd. In 1968 kwam zijn oudste zoon bij hem in het bedrijf werken. De activiteiten werden steeds meer en ook gevarieerder zoals bijvoorbeeld het verzorgen van bijzondere transporten, het verslepen van baggermateriaal etc. In 1978 kwam hij helaas te overlijden als gevolg van een ernstige ziekte. Zijn zoon heeft het bedrijf voortgezet. Het schipperscafé werd verkocht. In 1980 werd, t.b.v. het lossen van de kolenbakken bij de Centrale te Nijmegen, een nieuwe vlet gebouwd van 220 PK genaamd “Jopie”. Deze bleek 2 jaar later alweer te klein en werd er, na veel wikken en wegen, besloten een nieuwe duwboot te bouwen van 2 x 250 PK welke ook kon slepen en daardoor ook voor andere doeleinden ingezet kon worden.
In de daarop volgende jaren kwam de vraag naar de z.g. logistieke transporten meer opzetten. Ook hier werd op ingespeeld. In 1994 werd besloten tot de bouw van een eigen ponton om ook aan de vraag voor het transport van speciale constructies, brugdelen enz. te voldoen. Voor het transport van nieuwbouw binnenvaartcasco’s welke in één van de Oostbloklanden worden gebouwd, werd in 1998 een speciale kopbak met een boegschroef van 350 PK, gebouwd voor het transport vanaf Regensburg naar Mainz. In het voorjaar van 2000 werd, gezien de uitbreiding van de activiteiten, een sleep/duwboot van 325pk aangeschaft. Deze ter vervanging van een oud sleepbootje van 120pk. Deze activiteiten werden eerst uitgevoerd vanuit een kantoor vlakbij de sluis van Nijmegen (wat tevens ook schipperscafé was), daarna aan de Handelsweg te Nijmegen, toen vanuit een ark gelegen aan het Maas-Waal kanaal, daarna nog een ark (op dezelfde plaats) en sinds september 1998 vanuit een kantoorpand gelegen aan de Oostkanaaldijk te Nijmegen met een mooi uitzicht over het water. Op 1 oktober 2007 heeft G.S. Daanen het bedrijf aan de huidige eigenaren J.E. Witjes en J.F.H. Brom verkocht. In maart 2011 is er een bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg 37-39 met kade aangekocht. Dit terrein ligt aan de 1e kanaalhaven in Nijmegen. Ook de loswal a/d Westkanaaldijk die al jaren gehuurd werd van de Gemeente Nijmegen is door Daanen Shipping eind augustus 2012 aangekocht. Deze 170 meter lange kade wordt grondig vernieuwd/aangepast aan de huidige eisen en voorzien van een extra versterking in de kade voor overslag van extreem zware lading. Het bedrijf telt op dit moment 7 medewerkers.